Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Thị Búp-Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
36,9 triệu/m2
7,3%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
39,8 triệu/m2
6,0%
Đất
54,8 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
52 tr/m2
37 tr/m2
tr/m2
17 tr/m2
07/2020
47 tr/m2 9.62%
39 tr/m2 5.41%
tr/m2
17 tr/m2 0
08/2020
62 tr/m2 31.91%
40 tr/m2 2.56%
tr/m2
18 tr/m2 5.88%
09/2020
55 tr/m2 11.29%
38 tr/m2 5%
tr/m2
14 tr/m2 22.22%
10/2020
52 tr/m2 5.45%
42 tr/m2 10.53%
tr/m2
18 tr/m2 28.57%
11/2020
55 tr/m2 5.77%
50 tr/m2 19.05%
tr/m2
tr/m2 100%
12/2020
37 tr/m2 32.73%
46 tr/m2 8%
tr/m2
18 tr/m2
01/2021
42 tr/m2 13.51%
45 tr/m2 2.17%
tr/m2
18 tr/m2 0
02/2021
42 tr/m2 0
40 tr/m2 11.11%
tr/m2
tr/m2 100%
03/2021
39 tr/m2 7.14%
42 tr/m2 5%
tr/m2
tr/m2
04/2021
36 tr/m2 7.69%
39 tr/m2 7.14%
54 tr/m2
54 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn