Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Thị Định Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,ngõ
332 triệu/m2
4.2%
Căn hộ
29.6 triệu/m2
1.3%
Hẻm,ngõ
196 triệu/m2
4.6%
Đất
204 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
279 tr/m2
1691 tr/m2
27 tr/m2
213 tr/m2
7/2020
263 tr/m2 5.73%
166 tr/m2 90.18%
28 tr/m2 3.70%
213 tr/m2 0
8/2020
269 tr/m2 2.28%
171 tr/m2 3.01%
29 tr/m2 3.57%
213 tr/m2 0
9/2020
291 tr/m2 8.18%
175 tr/m2 2.34%
28 tr/m2 3.45%
164 tr/m2 23%
10/2020
297 tr/m2 2.06%
172 tr/m2 1.71%
27 tr/m2 3.57%
189 tr/m2 15.24%
11/2020
304 tr/m2 2.36%
174 tr/m2 1.16%
28 tr/m2 3.70%
178 tr/m2 5.82%
12/2020
318 tr/m2 4.61%
174 tr/m2 0
27 tr/m2 3.57%
167 tr/m2 6.18%
1/2021
314 tr/m2 1.26%
187 tr/m2 7.47%
29 tr/m2 7.41%
186 tr/m2 11.38%
2/2021
312 tr/m2 0.64%
202 tr/m2 8.02%
28 tr/m2 3.45%
tr/m2 100%
3/2021
318 tr/m2 1.92%
205 tr/m2 1.49%
29 tr/m2 3.57%
204 tr/m2
4/2021
331 tr/m2 4.09%
196 tr/m2 4.39%
29 tr/m2 0
204 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn