Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Thị Thập-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
171 triệu/m2
4.4%
Căn hộ
36,6 triệu/m2
0.6%
Hẻm, ngõ
84,4 triệu/m2
22.0%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
193 tr/m2
87 tr/m2
38 tr/m2
87 tr/m2
07/2020
182 tr/m2 5.70%
88 tr/m2 1.15%
37 tr/m2 2.63%
87 tr/m2 0
08/2020
187 tr/m2 2.75%
83 tr/m2 5.68%
38 tr/m2 2.70%
87 tr/m2 0
09/2020
181 tr/m2 3.21%
85 tr/m2 2.41%
36 tr/m2 5.26%
87 tr/m2 0
10/2020
186 tr/m2 2.76%
86 tr/m2 1.18%
37 tr/m2 2.78%
97 tr/m2 11.49%
11/2020
183 tr/m2 1.61%
76 tr/m2 11.63%
34 tr/m2 8.11%
97 tr/m2 0
12/2020
189 tr/m2 3.28%
71 tr/m2 6.58%
34 tr/m2 0
97 tr/m2 0
01/2021
198 tr/m2 4.76%
70 tr/m2 1.41%
35 tr/m2 2.94%
83 tr/m2 14.43%
02/2021
194 tr/m2 2.02%
66 tr/m2 5.71%
34 tr/m2 2.86%
83 tr/m2 0
03/2021
178 tr/m2 8.25%
69 tr/m2 4.55%
36 tr/m2 5.88%
84 tr/m2 1.20%
04/2021
170 tr/m2 4.49%
84 tr/m2 21.74%
36 tr/m2 0
- tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn