Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Trường Tộ Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
529 triệu/m2
0,0%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
200 triệu/m2
4,0%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
433 tr/m2
153 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
465 tr/m2 7.39%
153 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
08/2020
505 tr/m2 8.60%
143 tr/m2 6.54%
tr/m2
tr/m2
09/2020
461 tr/m2 8.71%
180 tr/m2 25.87%
tr/m2
tr/m2
10/2020
500 tr/m2 8.46%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
11/2020
508 tr/m2 1.60%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
12/2020
517 tr/m2 1.77%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
01/2021
523 tr/m2 1.16%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
02/2021
528 tr/m2 0.96%
219 tr/m2
tr/m2
tr/m2
03/2021
529 tr/m2 0.19%
208 tr/m2 5.02%
tr/m2
tr/m2
04/2021
529 tr/m2 0
199 tr/m2 4.33%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn