Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
275 triệu/m2
-%
Căn hộ
55,1 triệu/m2
1.8%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
33,2 triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
180 tr/m2
- tr/m2
52 tr/m2
63 tr/m2
07/2020
181 tr/m2 0.56%
- tr/m2
54 tr/m2 3.85%
63 tr/m2 0
08/2020
181 tr/m2 0
- tr/m2
54 tr/m2 0
62 tr/m2 1.59%
09/2020
204 tr/m2 12.71%
- tr/m2
52 tr/m2 3.70%
63 tr/m2 1.61%
10/2020
195 tr/m2 4.41%
- tr/m2
53 tr/m2 1.92%
- tr/m2 100%
11/2020
194 tr/m2 0.51%
- tr/m2
52 tr/m2 1.89%
72 tr/m2
12/2020
201 tr/m2 3.61%
- tr/m2
49 tr/m2 5.77%
72 tr/m2 0
01/2021
156 tr/m2 22.39%
- tr/m2
54 tr/m2 10.20%
- tr/m2 100%
02/2021
- tr/m2 100%
- tr/m2
54 tr/m2 0
- tr/m2
03/2021
- tr/m2
- tr/m2
54 tr/m2 0
- tr/m2
04/2021
275 tr/m2
- tr/m2
55 tr/m2 1.85%
33 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn