Giá Nhà Đất Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
219 triệu/m2
9,1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
119 triệu/m2
4,9%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
177 tr/m2
124 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
136 tr/m2 23.16%
122 tr/m2 1.61%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
244 tr/m2 79.41%
114 tr/m2 6.56%
- tr/m2
136 tr/m2
09/2020
266 tr/m2 9.02%
116 tr/m2 1.75%
- tr/m2
- tr/m2 100%
10/2020
217 tr/m2 18.42%
106 tr/m2 8.62%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
225 tr/m2 3.69%
111 tr/m2 4.72%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
172 tr/m2 23.56%
104 tr/m2 6.31%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
197 tr/m2 14.53%
106 tr/m2 1.92%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
- tr/m2 100%
116 tr/m2 9.43%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
240 tr/m2
113 tr/m2 2.59%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
218 tr/m2 9.17%
118 tr/m2 4.42%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn