Giá Nhà Đất Đường Núi Trúc Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
triệu/m2
%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
101 triệu/m2
1,6%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
297 tr/m2
132 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
292 tr/m2 1.68%
127 tr/m2 3.79%
50 tr/m2
tr/m2
08/2020
tr/m2 100%
140 tr/m2 10.24%
tr/m2 100%
tr/m2
09/2020
250 tr/m2
140 tr/m2 0
46 tr/m2
tr/m2
10/2020
255 tr/m2 2%
142 tr/m2 1.43%
46 tr/m2 0
tr/m2
11/2020
244 tr/m2 4.31%
135 tr/m2 4.93%
tr/m2 100%
tr/m2
12/2020
222 tr/m2 9.02%
128 tr/m2 5.19%
tr/m2
tr/m2
01/2021
214 tr/m2 3.60%
105 tr/m2 17.97%
41 tr/m2
tr/m2
02/2021
197 tr/m2 7.94%
99 tr/m2 5.71%
41 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
197 tr/m2 0
102 tr/m2 3.03%
41 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
tr/m2 100%
101 tr/m2 0.98%
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn