Giá Nhà Đất Đường Núi Trúc Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
271 triệu/m2
7,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
131 triệu/m2
2,4%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
201 tr/m2
123 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
245 tr/m2 21.89%
141 tr/m2 14.63%
74 tr/m2
tr/m2
08/2020
267 tr/m2 8.98%
147 tr/m2 4.26%
74 tr/m2 0
tr/m2
09/2020
284 tr/m2 6.37%
128 tr/m2 12.93%
74 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
262 tr/m2 7.75%
135 tr/m2 5.47%
tr/m2 100%
tr/m2
11/2020
260 tr/m2 0.76%
135 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
12/2020
284 tr/m2 9.23%
134 tr/m2 0.74%
82 tr/m2
tr/m2
01/2021
258 tr/m2 9.15%
137 tr/m2 2.24%
82 tr/m2 0
tr/m2
02/2021
283 tr/m2 9.69%
135 tr/m2 1.46%
tr/m2 100%
tr/m2
03/2021
292 tr/m2 3.18%
134 tr/m2 0.74%
tr/m2
tr/m2
04/2021
271 tr/m2 7.19%
130 tr/m2 2.99%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn