Giá Nhà Đất Đường Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
339 triệu/m2
0,6%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
122 triệu/m2
10%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
370 tr/m2
80 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
341 tr/m2 7.84%
94 tr/m2 17.50%
tr/m2
tr/m2
08/2020
314 tr/m2 7.92%
106 tr/m2 12.77%
tr/m2
tr/m2
09/2020
331 tr/m2 5.41%
105 tr/m2 0.94%
33 tr/m2
439 tr/m2
10/2020
333 tr/m2 0.60%
105 tr/m2 0
34 tr/m2 3.03%
396 tr/m2 9.79%
11/2020
324 tr/m2 2.70%
106 tr/m2 0.95%
tr/m2 100%
tr/m2 100%
12/2020
333 tr/m2 2.78%
111 tr/m2 4.72%
tr/m2
tr/m2
01/2021
325 tr/m2 2.40%
105 tr/m2 5.41%
tr/m2
tr/m2
02/2021
362 tr/m2 11.38%
130 tr/m2 23.81%
tr/m2
tr/m2
03/2021
337 tr/m2 6.91%
110 tr/m2 15.38%
tr/m2
tr/m2
04/121
tr/m2 100%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn