Giá Nhà Đất Đường Ông Ích Khiêm Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
246 triệu/m2
1,2%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
109 triệu/m2
2,3%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
229 tr/m2
104 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
221 tr/m2 3.49%
111 tr/m2 6.73%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
218 tr/m2 1.36%
110 tr/m2 0.90%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
218 tr/m2 0
105 tr/m2 4.55%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
212 tr/m2 2.75%
113 tr/m2 7.62%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
217 tr/m2 2.36%
111 tr/m2 1.77%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
248 tr/m2 14.29%
120 tr/m2 8.11%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
245 tr/m2 1.21%
113 tr/m2 5.83%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
212 tr/m2 13.47%
114 tr/m2 0.88%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
248 tr/m2 16.98%
111 tr/m2 2.63%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
245 tr/m2 1.21%
109 tr/m2 1.80%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn