Giá Nhà Đất Đường Phạm Hồng Thái Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
435 triệu/m2
0,3%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
325 tr/m2
tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
326 tr/m2 0.31%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
08/2020
325 tr/m2 0.31%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
09/2020
372 tr/m2 14.46%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
10/2020
377 tr/m2 1.34%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
11/2020
384 tr/m2 1.86%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
12/2020
428 tr/m2 11.46%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
01/2021
422 tr/m2 1.40%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
02/2021
434 tr/m2 2.84%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
03/2021
434 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
435 tr/m2 0.23%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn