Giá Nhà Đất Đường Phạm Huy Thông Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
320 triệu/m2
4,0%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
129 triệu/m2
2,9%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
237 tr/m2
tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
273 tr/m2 15.19%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
08/2020
237 tr/m2 13.19%
204 tr/m2
tr/m2
tr/m2
09/2020
249 tr/m2 5.06%
169 tr/m2 17.16%
tr/m2
tr/m2
10/2020
210 tr/m2 15.66%
177 tr/m2 4.73%
tr/m2
tr/m2
11/2020
tr/m2 100%
148 tr/m2 16.38%
tr/m2
tr/m2
12/2020
257 tr/m2
144 tr/m2 2.70%
tr/m2
tr/m2
01/2021
tr/m2 100%
125 tr/m2 13.19%
tr/m2
tr/m2
02/2021
tr/m2
125 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
03/2021
333 tr/m2
125 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
04/2021
319 tr/m2 4.20%
129 tr/m2 3.20%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn