Giá Nhà Đất Đường Phạm Văn Đồng-Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
278 triệu/m2
2.3%
Căn hộ
21.6 triệu/m2
0.5%
Hẻm,ngõ
92.2 triệu/m2
2%
Đất
100 triệu/m2
14.9%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
161 tr/m2
81 tr/m2
19 tr/m2
120 tr/m2
7/2020
179 tr/m2 11.18%
82 tr/m2 1.23%
21 tr/m2 10.53%
122 tr/m2 1.67%
8/2020
208 tr/m2 16.20%
82 tr/m2 0
21 tr/m2 0
125 tr/m2 2.46%
9/2020
234 tr/m2 12.50%
84 tr/m2 2.44%
tr/m2 100%
127 tr/m2 1.60%
10/2020
292 tr/m2 24.79%
81 tr/m2 3.57%
22 tr/m2
111 tr/m2 12.60%
11/2020
286 tr/m2 2.05%
86 tr/m2 6.17%
23 tr/m2 4.55%
86 tr/m2 22.52%
12/2020
286 tr/m2 0
89 tr/m2 3.49%
23 tr/m2 0
94 tr/m2 9.30%
1/2021
299 tr/m2 4.55%
90 tr/m2 1.12%
22 tr/m2 4.35%
90 tr/m2 4.26%
2/2021
303 tr/m2 1.34%
87 tr/m2 3.33%
22 tr/m2 0
101 tr/m2 12.22%
3/2021
284 tr/m2 6.27%
93 tr/m2 6.90%
21 tr/m2 4.55%
117 tr/m2 15.84%
4/2021
278 tr/m2 2.11%
93 tr/m2 0
21 tr/m2 0
100 tr/m2 14.53%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn