Giá Nhà Đất Đường Phan Khiêm Ích-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặ tiền, phố
186 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
201 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
185 tr/m2 7.96%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
185 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
185 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
185 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
185 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
197 tr/m2 6.49%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
197 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
184 tr/m2 6.60%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
186 tr/m2 1.09%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
186 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn