Giá Nhà Đất Đường Phó Đức Chính Quận 1 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
524 triệu/m2
12.2%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
503 tr/m2
222 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
460 tr/m2 8.55%
224 tr/m2 0.90%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
480 tr/m2 4.35%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
536 tr/m2 11.67%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
514 tr/m2 4.10%
204 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
506 tr/m2 1.56%
229 tr/m2 12.25%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
486 tr/m2 3.95%
210 tr/m2 8.30%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
554 tr/m2 13.99%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
578 tr/m2 4.33%
tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
596 tr/m2 3.11%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
523 tr/m2 12.25%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn