Giá Nhà Đất Phố Vọng-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
224 triệu/m2
4,2%
Căn hộ
22,6 triệu/m2
1,8%
Hẻm, ngõ
112 triệu/m2
3,9%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
206 tr/m2
96 tr/m2
21 tr/m2
tr/m2
07/2020
192 tr/m2 6.80%
96 tr/m2 0
21 tr/m2 0
tr/m2
08/2020
203 tr/m2 5.73%
106 tr/m2 10.42%
21 tr/m2 0
tr/m2
09/2020
201 tr/m2 0.99%
112 tr/m2 5.66%
21 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
188 tr/m2 6.47%
101 tr/m2 9.82%
20 tr/m2 4.76%
tr/m2
11/2020
214 tr/m2 13.83%
102 tr/m2 0.99%
21 tr/m2 5%
tr/m2
12/2020
211 tr/m2 1.40%
103 tr/m2 0.98%
21 tr/m2 0
tr/m2
01/2021
227 tr/m2 7.58%
102 tr/m2 0.97%
21 tr/m2 0
tr/m2
02/2021
220 tr/m2 3.08%
110 tr/m2 7.84%
22 tr/m2 4.76%
tr/m2
03/2021
214 tr/m2 2.73%
116 tr/m2 5.45%
22 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
223 tr/m2 4.21%
112 tr/m2 3.45%
22 tr/m2 0
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn