Giá Nhà Đất Đường Phùng Hưng Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
130 triệu/m2
7.6%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
167 tr/m2
80 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
165 tr/m2 1.20%
81 tr/m2 1.25%
tr/m2
tr/m2
8/2020
144 tr/m2 12.73%
87 tr/m2 7.41%
tr/m2
tr/m2
9/2020
127 tr/m2 11.81%
82 tr/m2 5.75%
tr/m2
tr/m2
10/2020
138 tr/m2 8.66%
77 tr/m2 6.10%
tr/m2
tr/m2
11/2020
145 tr/m2 5.07%
70 tr/m2 9.09%
tr/m2
tr/m2
12/2020
156 tr/m2 7.59%
70 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
1/2021
118 tr/m2 24.36%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
2/2021
148 tr/m2 25.42%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
3/2021
140 tr/m2 5.41%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
4/2021
129 tr/m2 7.86%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn