Giá Nhà Đất Đường Quan Hoa Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
158 triệu/m2
6.9%
Căn hộ
23.5 triệu/m2
6.1%
Hẻm,ngõ
106 triệu/m2
6.3%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
187 tr/m2
110 tr/m2
tr/m2
85 tr/m2
7/2020
181 tr/m2 3.21%
109 tr/m2 0.91%
tr/m2
78 tr/m2 8.24%
8/2020
198 tr/m2 9.39%
112 tr/m2 2.75%
21 tr/m2
78 tr/m2 0
9/2020
190 tr/m2 4.04%
113 tr/m2 0.89%
19 tr/m2 9.52%
85 tr/m2 8.97%
10/2020
195 tr/m2 2.63%
114 tr/m2 0.88%
21 tr/m2 10.53%
tr/m2 100%
11/2020
186 tr/m2 4.62%
122 tr/m2 7.02%
23 tr/m2 9.52%
tr/m2
12/2020
172 tr/m2 7.53%
120 tr/m2 1.64%
23 tr/m2 0
tr/m2
1/2021
178 tr/m2 3.49%
113 tr/m2 5.83%
24 tr/m2 4.35%
tr/m2
2/2021
187 tr/m2 5.06%
105 tr/m2 7.08%
25 tr/m2 4.17%
tr/m2
3/2021
169 tr/m2 9.63%
112 tr/m2 6.67%
25 tr/m2 0
tr/m2
4/2021
158 tr/m2 6.51%
105 tr/m2 6.25%
23 tr/m2 8%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn