Giá Nhà Đất Đường Quan Nhân Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
triệu/m2
%
Cặn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
191 triệu/m2
0.5%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
244 tr/m2
173 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
228 tr/m2 6.56%
185 tr/m2 6.94%
tr/m2
tr/m2
8/2020
209 tr/m2 8.33%
175 tr/m2 5.41%
tr/m2
tr/m2
9/2020
183 tr/m2 12.44%
173 tr/m2 1.14%
tr/m2
tr/m2
10/2020
166 tr/m2 9.29%
174 tr/m2 0.58%
tr/m2
tr/m2
11/2020
166 tr/m2 0
174 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
12/2020
166 tr/m2 0
171 tr/m2 1.72%
tr/m2
tr/m2
1/2021
tr/m2 100%
157 tr/m2 8.19%
tr/m2
tr/m2
2/2021
tr/m2
190 tr/m2 21.02%
tr/m2
tr/m2
3/2021
tr/m2
190 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
4/2021
tr/m2
191 tr/m2 0.53%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn