Giá Nhà Đất Đường Dương Quảng Hàm Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
151 triệu/m2
3.9%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
115 triệu/m2
16.3%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
120 tr/m2
98 tr/m2
tr/m2
92 tr/m2
7/2020
123 tr/m2 2.50%
105 tr/m2 7.14%
tr/m2
90 tr/m2 2.17%
8/2020
119 tr/m2 3.25%
103 tr/m2 1.90%
tr/m2
91 tr/m2 1.11%
9/2020
125 tr/m2 5.04%
104 tr/m2 0.97%
tr/m2
97 tr/m2 6.59%
10/2020
129 tr/m2 3.20%
100 tr/m2 3.85%
tr/m2
100 tr/m2 3.09%
11/2020
123 tr/m2 4.65%
100 tr/m2 0
tr/m2
100 tr/m2 0
12/2020
125 tr/m2 1.63%
103 tr/m2 3%
tr/m2
110 tr/m2 10%
1/2021
128 tr/m2 2.40%
94 tr/m2 8.74%
tr/m2
104 tr/m2 5.45%
2/2021
124 tr/m2 3.13%
99 tr/m2 5.32%
tr/m2
tr/m2 100%
3/2021
145 tr/m2 16.94%
98 tr/m2 1.01%
tr/m2
95 tr/m2
4/2021
150 tr/m2 3.45%
114 tr/m2 16.33%
tr/m2
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn