Giá Nhà Đất Đường Số 10-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
158 triệu/m2
12.5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
128 triệu/m2
2.0%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
173 tr/m2
125 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
181 tr/m2 4.62%
124 tr/m2 0.80%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
160 tr/m2 11.60%
105 tr/m2 15.32%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
160 tr/m2 0
120 tr/m2 14.29%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
162 tr/m2 1.25%
120 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
158 tr/m2 2.47%
121 tr/m2 0.83%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
168 tr/m2 6.33%
116 tr/m2 4.13%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
155 tr/m2 7.74%
123 tr/m2 6.03%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
154 tr/m2 0.65%
120 tr/m2 2.44%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
180 tr/m2 16.88%
125 tr/m2 4.17%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
157 tr/m2 12.78%
128 tr/m2 2.40%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn