Giá Nhà Đất Đường Số 19 Quận 2 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
260 triệu/m2
2,5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
204 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
242 tr/m2 18.63%
179 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
258 tr/m2 6.61%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
286 tr/m2 10.85%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
284 tr/m2 0.70%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
272 tr/m2 4.23%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
284 tr/m2 4.41%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
251 tr/m2 11.62%
240 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
256 tr/m2 1.99%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
253 tr/m2 1.17%
163 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
259 tr/m2 2.37%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn