Giá Nhà Đất Đường số 26 Quận 6 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
140 triệu/m2
8,0%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
115 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
122 tr/m2 6.09%
126 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
121 tr/m2 0.82%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
146 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
160 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
157 tr/m2 1.88%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
152 tr/m2 3.18%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
140 tr/m2 7.89%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn