Giá Nhà Đất Đường Số 36-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
170 triệu/m2
0.5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
112 triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
155 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
155 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
154 tr/m2 0.65%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
154 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
152 tr/m2 1.30%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
151 tr/m2 0.66%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
152 tr/m2 0.66%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
161 tr/m2 5.92%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
163 tr/m2 1.24%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
168 tr/m2 3.07%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
169 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
112 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn