Giá Nhà Đất Đường Số 4-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
169 triệu/m2
0.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
172 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
173 tr/m2 0.58%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
165 tr/m2 4.62%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
165 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
tr/m2
10/2020
183 tr/m2 10.91%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
163 tr/m2 10.93%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
167 tr/m2 2.45%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
167 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
167 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
168 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn