Giá Nhà Đất Đường Đường số 42 Quận 6 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
120 triệu/m2
0,1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
111 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
110 tr/m2 0.90%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
120 tr/m2 9.09%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
111 tr/m2 7.50%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
125 tr/m2 12.61%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
124 tr/m2 0.80%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
123 tr/m2 0.81%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
105 tr/m2 14.63%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
116 tr/m2 10.48%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
119 tr/m2 2.59%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
120 tr/m2 0.84%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn