Giá Nhà Đất Đường Số 65 Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
194 triệu/m2
4.2%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
179 triệu/m2
6.2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
191 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
175 tr/m2
07/2020
177 tr/m2 7.33%
- tr/m2
- tr/m2
173 tr/m2 1.14%
08/2020
183 tr/m2 3.39%
- tr/m2
- tr/m2
173 tr/m2 0
09/2020
185 tr/m2 1.09%
- tr/m2
- tr/m2
176 tr/m2 1.73%
10/2020
172 tr/m2 7.03%
- tr/m2
- tr/m2
176 tr/m2 0
11/2020
181 tr/m2 5.23%
- tr/m2
- tr/m2
176 tr/m2 0
12/2020
160 tr/m2 11.60%
- tr/m2
- tr/m2
173 tr/m2 1.70%
01/2021
177 tr/m2 10.63%
- tr/m2
- tr/m2
172 tr/m2 0.58%
02/2021
171 tr/m2 3.39%
- tr/m2
- tr/m2
177 tr/m2 2.91%
03/2021
186 tr/m2 8.77%
- tr/m2
- tr/m2
191 tr/m2 7.91%
04/2021
193 tr/m2 3.76%
- tr/m2
- tr/m2
179 tr/m2 6.28%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn