Giá Nhà Đất Đường Số 8 Quận 2 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
136 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
122 tr/m2
148 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
123 tr/m2 0.82%
153 tr/m2 3.38%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
119 tr/m2 3.25%
138 tr/m2 9.80%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
126 tr/m2 5.88%
108 tr/m2 21.74%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
132 tr/m2 4.76%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
127 tr/m2 3.79%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
139 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
136 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn