Giá Nhà Đất Đường Số 8 Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
130 triệu/m2
4.1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
124 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
108 tr/m2
07/2020
124 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
108 tr/m2 0
08/2020
123 tr/m2 0.81%
- tr/m2
- tr/m2
108 tr/m2 0
09/2020
122 tr/m2 0.81%
- tr/m2
- tr/m2
109 tr/m2 0.93%
10/2020
122 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
111 tr/m2 1.83%
11/2020
121 tr/m2 0.82%
- tr/m2
- tr/m2
111 tr/m2 0
12/2020
127 tr/m2 4.96%
- tr/m2
- tr/m2
110 tr/m2 0.90%
01/2021
124 tr/m2 2.36%
- tr/m2
- tr/m2
111 tr/m2 0.91%
02/2021
124 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
107 tr/m2 3.60%
03/2021
124 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
107 tr/m2 0
04/2021
129 tr/m2 4.03%
- tr/m2
- tr/m2
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn