Giá Nhà Đất Đường Sơn Tây Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
297 triệu/m2
4,1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
311 tr/m2
177 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
310 tr/m2 0.32%
177 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
08/2020
308 tr/m2 0.65%
177 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
09/2020
306 tr/m2 0.65%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
10/2020
305 tr/m2 0.33%
116 tr/m2
22 tr/m2
tr/m2
11/2020
314 tr/m2 2.95%
124 tr/m2 6.90%
22 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
299 tr/m2 4.78%
128 tr/m2 3.23%
22 tr/m2 0
tr/m2
01/2021
287 tr/m2 4.01%
154 tr/m2 20.31%
23 tr/m2 4.55%
233 tr/m2
02/2021
294 tr/m2 2.44%
tr/m2 100%
22 tr/m2 4.35%
233 tr/m2 0
03/2021
285 tr/m2 3.06%
tr/m2
22 tr/m2 0
233 tr/m2 0
04/2021
297 tr/m2 4.21%
tr/m2
tr/m2 100%
tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn