Giá Nhà Đất Đường Sư Vạn Hạnh Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
306 triệu/m2
1.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
184 triệu/m2
7.1%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
273 tr/m2
196 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
277 tr/m2 1.47%
195 tr/m2 0.51%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
292 tr/m2 5.42%
197 tr/m2 1.03%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
283 tr/m2 3.08%
196 tr/m2 0.51%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
284 tr/m2 0.35%
198 tr/m2 1.02%
135 tr/m2
- tr/m2
11/2020
292 tr/m2 2.82%
195 tr/m2 1.52%
- tr/m2 100%
- tr/m2
12/2020
271 tr/m2 7.19%
186 tr/m2 4.62%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
285 tr/m2 5.17%
191 tr/m2 2.69%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
289 tr/m2 1.40%
197 tr/m2 3.14%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
300 tr/m2 3.81%
198 tr/m2 0.51%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
305 tr/m2 1.67%
184 tr/m2 7.07%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn