Giá Nhà Đất Đường Sư Vạn Hạnh Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
344 triệu/m2
6.0%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
111 triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
299 tr/m2
165 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
294 tr/m2 1.67%
165 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
290 tr/m2 1.36%
155 tr/m2 6.06%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
278 tr/m2 4.14%
156 tr/m2 0.65%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
259 tr/m2 6.83%
150 tr/m2 3.85%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
299 tr/m2 15.44%
138 tr/m2 8%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
326 tr/m2 9.03%
102 tr/m2 26.09%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
333 tr/m2 2.15%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
338 tr/m2 1.50%
108 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
324 tr/m2 4.14%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
343 tr/m2 5.86%
110 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn