Giá Nhà Đất Đường Tân Hóa Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
139 triệu/m2
9,7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
131 triệu/m2
7,4%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
158 tr/m2
115 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
- tr/m2 100%
118 tr/m2 2.61%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
- tr/m2
122 tr/m2 3.39%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
- tr/m2
108 tr/m2 11.48%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
- tr/m2
153 tr/m2 41.67%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
211 tr/m2
136 tr/m2 11.11%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
- tr/m2 100%
153 tr/m2 12.50%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
110 tr/m2
166 tr/m2 8.50%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
- tr/m2 100%
148 tr/m2 10.84%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
153 tr/m2
141 tr/m2 4.73%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
138 tr/m2 9.80%
130 tr/m2 7.80%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn