Giá Nhà Đất Đường Tân Mỹ-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
217 triệu/m2
16.3%
Căn hộ
33,8 triệu/m2
11.6%
Hẻm, ngõ
122 triệu/m2
0.2%
Đất
28,8 triệu/m2
2.2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
259 tr/m2
121 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
273 tr/m2 5.41%
122 tr/m2 0.83%
25 tr/m2
30 tr/m2
08/2020
241 tr/m2 11.72%
122 tr/m2 0
29 tr/m2 16%
25 tr/m2 16.67%
09/2020
226 tr/m2 6.22%
108 tr/m2 11.48%
29 tr/m2 0
27 tr/m2 8%
10/2020
292 tr/m2 29.20%
115 tr/m2 6.48%
28 tr/m2 3.45%
38 tr/m2 40.74%
11/2020
280 tr/m2 4.11%
108 tr/m2 6.09%
28 tr/m2 0
41 tr/m2 7.89%
12/2020
276 tr/m2 1.43%
124 tr/m2 14.81%
27 tr/m2 3.57%
26 tr/m2 36.59%
01/2021
278 tr/m2 0.72%
124 tr/m2 0
28 tr/m2 3.70%
27 tr/m2 3.85%
02/2021
263 tr/m2 5.40%
124 tr/m2 0
28 tr/m2 0
- tr/m2 100%
03/2021
259 tr/m2 1.52%
133 tr/m2 7.26%
30 tr/m2 7.14%
28 tr/m2
04/2021
216 tr/m2 16.60%
122 tr/m2 8.27%
33 tr/m2 10%
28 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn