Giá Nhà Đất Đường Thịnh Quang Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
135 triệu/m2
26,6%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
94,9 triệu/m2
0,1%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
127 tr/m2
85 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
148 tr/m2 16.54%
88 tr/m2 3.53%
tr/m2
tr/m2
08/2020
tr/m2 100%
91 tr/m2 3.41%
tr/m2
tr/m2
09/2020
114 tr/m2
87 tr/m2 4.40%
tr/m2
tr/m2
10/2020
126 tr/m2 10.53%
88 tr/m2 1.15%
tr/m2
tr/m2
11/2020
119 tr/m2 5.56%
88 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
12/2020
117 tr/m2 1.68%
91 tr/m2 3.41%
tr/m2
tr/m2
01/2021
117 tr/m2 0
89 tr/m2 2.20%
tr/m2
tr/m2
02/2021
tr/m2 100%
93 tr/m2 4.49%
tr/m2
tr/m2
03/2021
106 tr/m2
94 tr/m2 1.08%
tr/m2
tr/m2
04/2021
135 tr/m2 27.36%
94 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn