Giá Nhà Đất Đường Thụy Phương Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
64 triệu/m2
7.7%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
65.3 triệu/m2
11.7%
Đất
43.1 triệu/m2
6.2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
47 tr/m2
55 tr/m2
tr/m2
39 tr/m2
7/2020
50 tr/m2 6.38%
55 tr/m2 0
tr/m2
37 tr/m2 5.13%
8/2020
47 tr/m2 6%
56 tr/m2 1.82%
tr/m2
38 tr/m2 2.70%
9/2020
49 tr/m2 4.26%
52 tr/m2 7.14%
tr/m2
37 tr/m2 2.63%
10/2020
51 tr/m2 4.08%
56 tr/m2 7.69%
tr/m2
36 tr/m2 2.70%
11/2020
55 tr/m2 7.84%
59 tr/m2 5.36%
tr/m2
38 tr/m2 5.56%
12/2020
54 tr/m2 1.82%
55 tr/m2 6.78%
tr/m2
43 tr/m2 13.16%
1/2021
56 tr/m2 3.70%
59 tr/m2 7.27%
tr/m2
45 tr/m2 4.65%
2/2021
53 tr/m2 5.36%
53 tr/m2 10.17%
tr/m2
44 tr/m2 2.22%
3/2021
59 tr/m2 11.32%
58 tr/m2 9.43%
tr/m2
45 tr/m2 2.27%
4/2021
64 tr/m2 8.47%
65 tr/m2 12.07%
tr/m2
43 tr/m2 4.44%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn