Giá Nhà Đất Đường Tỉnh lộ 43 TP.Thủ Đức Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
64,3 triệu/m2
1,3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
45,6 triệu/m2
7,2%
Đất
40,5 triệu/m2
3,1%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
63 tr/m2
47 tr/m2
- tr/m2
36 tr/m2
07/2020
68 tr/m2 7.94%
48 tr/m2 2.13%
- tr/m2
38 tr/m2 5.56%
08/2020
79 tr/m2 16.18%
52 tr/m2 8.33%
- tr/m2
35 tr/m2 7.89%
09/2020
68 tr/m2 13.92%
53 tr/m2 1.92%
20 tr/m2
35 tr/m2 0
10/2020
69 tr/m2 1.47%
51 tr/m2 3.77%
- tr/m2 100%
34 tr/m2 2.86%
11/2020
71 tr/m2 2.90%
50 tr/m2 1.96%
- tr/m2
35 tr/m2 2.94%
12/2020
69 tr/m2 2.82%
53 tr/m2 6%
32 tr/m2
40 tr/m2 14.29%
01/2021
55 tr/m2 20.29%
54 tr/m2 1.89%
- tr/m2 100%
41 tr/m2 2.50%
02/2021
52 tr/m2 5.45%
44 tr/m2 18.52%
- tr/m2
41 tr/m2 0
03/2021
63 tr/m2 21.15%
49 tr/m2 11.36%
- tr/m2
41 tr/m2 0
04/2021
64 tr/m2 1.59%
45 tr/m2 8.16%
- tr/m2
40 tr/m2 2.44%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn