Giá Nhà Đất Đường Trần Bình Trọng Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
233 triệu/m2
24.9%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
173 triệu/m2
0.5%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
287 tr/m2
157 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
276 tr/m2 3.83%
161 tr/m2 2.55%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
276 tr/m2 0
166 tr/m2 3.11%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
259 tr/m2 6.16%
167 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
259 tr/m2 0
168 tr/m2 0.60%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
249 tr/m2 3.86%
157 tr/m2 6.55%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
243 tr/m2 2.41%
151 tr/m2 3.82%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
- tr/m2 100%
150 tr/m2 0.66%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
- tr/m2
171 tr/m2 14%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
310 tr/m2
171 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
233 tr/m2 24.84%
172 tr/m2 0.58%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn