Giá Nhà Đất Đường Trần Huy Hiệu Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
triệu/m2
%
Căn hộ
37,2 triệu/m2
10,7%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
tr/m2
tr/m2
49 tr/m2
tr/m2
07/2020
227 tr/m2
96 tr/m2
47 tr/m2 4.08%
tr/m2
08/2020
tr/m2 100%
tr/m2 100%
48 tr/m2 2.13%
tr/m2
09/2020
277 tr/m2
tr/m2
tr/m2 100%
tr/m2
10/2020
213 tr/m2 23.10%
tr/m2
46 tr/m2
tr/m2
11/2020
242 tr/m2 13.62%
120 tr/m2
45 tr/m2 2.17%
tr/m2
12/2020
209 tr/m2 13.64%
tr/m2 100%
42 tr/m2 6.67%
tr/m2
01/2021
241 tr/m2 15.31%
tr/m2
45 tr/m2 7.14%
tr/m2
02/2021
tr/m2 100%
tr/m2
42 tr/m2 6.67%
tr/m2
03/2021
185 tr/m2
tr/m2
41 tr/m2 2.38%
tr/m2
04/2021
tr/m2 100%
tr/m2
37 tr/m2 9.76%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn