Giá Nhà Đất Đường Trần Minh Quyền Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
312 triệu/m2
5.2%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
74,8 triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
276 tr/m2
178 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
268 tr/m2 2.90%
178 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
278 tr/m2 3.73%
173 tr/m2 2.81%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
280 tr/m2 0.72%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
272 tr/m2 2.86%
99 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
271 tr/m2 0.37%
88 tr/m2 11.11%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
271 tr/m2 0
85 tr/m2 3.41%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
297 tr/m2 9.59%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
294 tr/m2 1.01%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
296 tr/m2 0.68%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
312 tr/m2 5.41%
74 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn