Giá Nhà Đất Đường Trần Minh Quyền Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
276 triệu/m2
0.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
258 tr/m2
194 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
256 tr/m2 0.78%
187 tr/m2 3.61%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
268 tr/m2 4.69%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
273 tr/m2 1.87%
133 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
268 tr/m2 1.83%
125 tr/m2 6.02%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
263 tr/m2 1.87%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
284 tr/m2 7.98%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
286 tr/m2 0.70%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
277 tr/m2 3.15%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
277 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
275 tr/m2 0.72%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn