Giá Nhà Đất Đường Trần Phú Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
140 triệu/m2
19.1%
Căn hộ
23.9 triệu/m2
2.3%
Hẻm,ngõ
91 triệu/m2
1.9%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
142 tr/m2
82 tr/m2
18 tr/m2
61 tr/m2
7/2020
135 tr/m2 4.93%
86 tr/m2 4.88%
21 tr/m2 16.67%
61 tr/m2 0
8/2020
137 tr/m2 1.48%
84 tr/m2 2.33%
21 tr/m2 0
64 tr/m2 4.92%
9/2020
133 tr/m2 2.92%
87 tr/m2 3.57%
21 tr/m2 0
64 tr/m2 0
10/2020
149 tr/m2 12.03%
88 tr/m2 1.15%
19 tr/m2 9.52%
56 tr/m2 12.50%
11/2020
143 tr/m2 4.03%
88 tr/m2 0
tr/m2 100%
58 tr/m2 3.57%
12/2020
140 tr/m2 2.10%
90 tr/m2 2.27%
23 tr/m2
71 tr/m2 22.41%
1/2021
149 tr/m2 6.43%
86 tr/m2 4.44%
tr/m2 100%
tr/m2 100%
2/2021
122 tr/m2 18.12%
88 tr/m2 2.33%
tr/m2
tr/m2
3/2021
117 tr/m2 4.10%
89 tr/m2 1.14%
24 tr/m2
tr/m2
4/2021
139 tr/m2 18.80%
91 tr/m2 2.25%
23 tr/m2 4.17%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn