Giá Nhà Đất Đường Trần Thiện Chánh Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
293 triệu/m2
1.4%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
204 triệu/m2
12.0%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
250 tr/m2
228 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
246 tr/m2 1.60%
240 tr/m2 5.26%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
257 tr/m2 4.47%
219 tr/m2 8.75%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
267 tr/m2 3.89%
214 tr/m2 2.28%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
255 tr/m2 4.49%
222 tr/m2 3.74%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
273 tr/m2 7.06%
225 tr/m2 1.35%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
296 tr/m2 8.42%
212 tr/m2 5.78%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
296 tr/m2 0
215 tr/m2 1.42%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
299 tr/m2 1.01%
205 tr/m2 4.65%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
297 tr/m2 0.67%
182 tr/m2 11.22%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
293 tr/m2 1.35%
203 tr/m2 11.54%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn