Giá Nhà Đất Đường Trần Tử Bình Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
346 triệu/m2
16.3%
Căn hộ
124 triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
254 tr/m2
170 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
235 tr/m2 7.48%
166 tr/m2 2.35%
tr/m2
tr/m2
8/2020
303 tr/m2 28.94%
166 tr/m2 0
126 tr/m2
tr/m2
9/2020
288 tr/m2 4.95%
167 tr/m2 0.60%
170 tr/m2 34.92%
tr/m2
10/2020
320 tr/m2 11.11%
167 tr/m2 0
170 tr/m2 0
tr/m2
11/2020
323 tr/m2 0.94%
162 tr/m2 2.99%
170 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
339 tr/m2 4.95%
177 tr/m2 9.26%
170 tr/m2 0
tr/m2
1/2021
344 tr/m2 1.47%
tr/m2 100%
tr/m2 100%
tr/m2
2/2021
346 tr/m2 0.58%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
3/2021
297 tr/m2 14.16%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
4/2021
346 tr/m2 16.50%
tr/m2
123 tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn