Giá Nhà Đất Đường Trung Kính Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
271 triệu/m2
3.2%
Căn hộ
30.9 triệu/m2
1.2%
Hẻm,ngõ
166 triệu/m2
7.7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
232 tr/m2
151 tr/m2
31 tr/m2
149 tr/m2
7/2020
234 tr/m2 0.86%
153 tr/m2 1.32%
31 tr/m2 0
148 tr/m2 0.67%
8/2020
242 tr/m2 3.42%
156 tr/m2 1.96%
31 tr/m2 0
123 tr/m2 16.89%
9/2020
244 tr/m2 0.83%
158 tr/m2 1.28%
30 tr/m2 3.23%
158 tr/m2 28.46%
10/2020
252 tr/m2 3.28%
161 tr/m2 1.90%
31 tr/m2 3.33%
158 tr/m2 0
11/2020
238 tr/m2 5.56%
145 tr/m2 9.94%
31 tr/m2 0
tr/m2 100%
12/2020
252 tr/m2 5.88%
165 tr/m2 13.79%
31 tr/m2 0
tr/m2
1/2021
239 tr/m2 5.16%
163 tr/m2 1.21%
30 tr/m2 3.23%
tr/m2
2/2021
257 tr/m2 7.53%
171 tr/m2 4.91%
30 tr/m2 0
tr/m2
3/2021
262 tr/m2 1.95%
154 tr/m2 9.94%
31 tr/m2 3.33%
tr/m2
4/2021
271 tr/m2 3.44%
165 tr/m2 7.14%
30 tr/m2 3.23%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn