Giá Nhà Đất Đường Trung Yên 11 Quận Cầu Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,ngõ
196 triệu/m2
15%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm ,ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
236 tr/m2
214 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
22 tr/m2 90.68%
220 tr/m2 2.80%
tr/m2
tr/m2
8/2020
233 tr/m2 959.09%
220 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
9/2020
230 tr/m2 1.29%
225 tr/m2 2.27%
tr/m2
tr/m2
10/2020
220 tr/m2 4.35%
224 tr/m2 0.44%
tr/m2
tr/m2
11/2020
221 tr/m2 0.45%
232 tr/m2 3.57%
tr/m2
tr/m2
12/2020
219 tr/m2 0.90%
243 tr/m2 4.74%
tr/m2
tr/m2
1/2021
226 tr/m2 3.20%
259 tr/m2 6.58%
tr/m2
tr/m2
2/2021
222 tr/m2 1.77%
263 tr/m2 1.54%
tr/m2
tr/m2
3/2021
230 tr/m2 3.60%
244 tr/m2 7.22%
tr/m2
tr/m2
4/2021
196 tr/m2 14.78%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn