Giá Nhà Đất Đường Trung Yên Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
193 triệu/m2
2.0%
Căn hộ
28.9 triệu/m2
4.4%
Hẻm,ngõ
185 triệu/m2
10%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
192 tr/m2
182 tr/m2
32 tr/m2
tr/m2
7/2020
192 tr/m2 0
180 tr/m2 1.10%
32 tr/m2 0
tr/m2
8/2020
203 tr/m2 5.73%
192 tr/m2 6.67%
32 tr/m2 0
tr/m2
9/2020
202 tr/m2 0.49%
200 tr/m2 4.17%
32 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
206 tr/m2 1.98%
185 tr/m2 7.50%
31 tr/m2 3.13%
tr/m2
11/2020
202 tr/m2 1.94%
186 tr/m2 0.54%
32 tr/m2 3.23%
tr/m2
12/2020
196 tr/m2 2.97%
189 tr/m2 1.61%
31 tr/m2 3.13%
tr/m2
1/2021
211 tr/m2 7.65%
183 tr/m2 3.17%
30 tr/m2 3.23%
tr/m2
2/2021
197 tr/m2 6.64%
210 tr/m2 14.75%
30 tr/m2 0
tr/m2
3/2021
197 tr/m2 0
205 tr/m2 2.38%
30 tr/m2 0
tr/m2
4/2021
193 tr/m2 2.03%
184 tr/m2 10.24%
28 tr/m2 6.67%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn