Giá Nhà Đất Đường Vạn Bảo Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
222 triệu/m2
3,3%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
202 triệu/m2
22,8%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
215 tr/m2
186 tr/m2
31 tr/m2
tr/m2
07/2020
219 tr/m2 1.86%
180 tr/m2 3.23%
34 tr/m2 9.68%
tr/m2
08/2020
221 tr/m2 0.91%
176 tr/m2 2.22%
tr/m2 100%
tr/m2
09/2020
253 tr/m2 14.48%
173 tr/m2 1.70%
30 tr/m2
156 tr/m2
10/2020
223 tr/m2 11.86%
190 tr/m2 9.83%
32 tr/m2 6.67%
159 tr/m2 1.92%
11/2020
228 tr/m2 2.24%
177 tr/m2 6.84%
32 tr/m2 0
160 tr/m2 0.63%
12/2020
229 tr/m2 0.44%
177 tr/m2 0
30 tr/m2 6.25%
155 tr/m2 3.13%
01/2021
228 tr/m2 0.44%
184 tr/m2 3.95%
29 tr/m2 3.33%
tr/m2 100%
02/2021
214 tr/m2 6.14%
162 tr/m2 11.96%
28 tr/m2 3.45%
tr/m2
03/2021
229 tr/m2 7.01%
164 tr/m2 1.23%
32 tr/m2 14.29%
tr/m2
04/2021
221 tr/m2 3.49%
202 tr/m2 23.17%
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn