Giá Nhà Đất Đường Văn Cao Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
255 triệu/m2
2,6%
Căn hộ
17,3 triệu/m2
6,6%
Hẻm, ngõ
136 triệu/m2
5,7%
Đất
86,4 triệu/m2
24,9%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
244 tr/m2
139 tr/m2
tr/m2
120 tr/m2
07/2020
257 tr/m2 5.33%
143 tr/m2 2.88%
tr/m2
118 tr/m2 1.67%
08/2020
251 tr/m2 2.33%
143 tr/m2 0
tr/m2
116 tr/m2 1.69%
09/2020
239 tr/m2 4.78%
139 tr/m2 2.80%
tr/m2
117 tr/m2 0.86%
10/2020
246 tr/m2 2.93%
136 tr/m2 2.16%
tr/m2
114 tr/m2 2.56%
11/2020
244 tr/m2 0.81%
137 tr/m2 0.74%
tr/m2
117 tr/m2 2.63%
12/2020
265 tr/m2 8.61%
140 tr/m2 2.19%
tr/m2
113 tr/m2 3.42%
01/2021
245 tr/m2 7.55%
131 tr/m2 6.43%
tr/m2
tr/m2 100%
02/2021
263 tr/m2 7.35%
134 tr/m2 2.29%
tr/m2
tr/m2
03/2021
248 tr/m2 5.70%
128 tr/m2 4.48%
16 tr/m2
69 tr/m2
04/2021
255 tr/m2 2.82%
135 tr/m2 5.47%
17 tr/m2 6.25%
86 tr/m2 24.64%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn