Giá Nhà Đất Đường Vân Hồ 2-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
464 triệu/m2
11,2%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
419 tr/m2
307 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
406 tr/m2 3.10%
281 tr/m2 8.47%
tr/m2
tr/m2
08/2020
406 tr/m2 0
307 tr/m2 9.25%
tr/m2
tr/m2
09/2020
439 tr/m2 8.13%
254 tr/m2 17.26%
tr/m2
tr/m2
10/2020
471 tr/m2 7.29%
254 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
11/2020
465 tr/m2 1.27%
254 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
12/2020
467 tr/m2 0.43%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
01/2021
478 tr/m2 2.36%
198 tr/m2
tr/m2
tr/m2
02/2021
480 tr/m2 0.42%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
03/2021
523 tr/m2 8.96%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
464 tr/m2 11.28%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn